Bloembollenteelt

Bloembollenteelt

Het telen van tulpenbollen gebeurt op 150 hectare tulpenvelden in de Flevopolder, Noordoostpolder en Zeeuws Vlaanderen. De kleine bollen die we hier planten, groeien in zeven maanden uit tot broeibare tulpenbollen.

Planten

Het productieproces begint in september en oktober met de plantgoedselectie. Beschadigd en ziek plantgoed wordt machinaal en daarna met een visuele controle verwijderd. Zo blijft alleen het beste plantgoed over.

In oktober en november worden de bollen geplant. Onze plantmachine wordt aangestuurd door een met gps bestuurde tractor. Die is zo nauwkeurig dat we de bedden kaarsrecht kunnen planten met minder dan een centimeter speling. Planten doen we met een dubbelnet. Dat houdt in dat de bollen tussen twee netten liggen. Voorafgaand aan het planten wordt het land geploegd, gespit of gefreesd. Al onze bollen worden met één plantmachine geplant in een tweeploegendienst.


Beregenen

De tulpen worden naar behoefte tussen de twee en acht keer per seizoen beregend. Sensoren van Dacom monitoren sinds 2008 continu het vochtgehalte in de bodem.

Selectie en koppen

In maart en april selecteren we de tulpen op het blad met selectiekarren. Vanaf de bloei gaan we lopend door de percelen. De virusplanten worden dan handmatig doodgespoten.

In mei koppen we de tulpen. Dit houdt in dat de bloem wordt verwijderd. Hierdoor gaan de belangrijke voedingsstoffen niet naar de bloem maar naar de bol, waardoor deze gaat groeien. Het koppen gebeurt eerst machinaal, daarna worden de tulpen handmatig nagekopt.

Kunstmest en spuiten

Op basis van de bodemmonsters die we regelmatig nemen, strooien we enkele keren per seizoen kunstmest over onze tulpen. Daarnaast gaan we regelmatig met onze spuittractor over de percelen om de tulpen van een beschermlaagje tegen schimmels te voorzien. Ook spuiten we met een luizenmiddel om te voorkomen dat de luizen virussen overbrengen.

Oogsten en rooien

De oogst vindt plaats vanaf half juni tot begin augustus. Voor het rooien maken we gebruik van twee rooimachines, we werken zo nodig met vier rooiploegen. Zo kunnen we 24 uur per dag rooien en is de maximale dagelijkse capaciteit maar liefst 8 hectare.

Spoelen en drogen

Alle geoogste bollen worden zo snel mogelijk naar Germaco 1 gebracht door De Wit Transport, onze vaste bollenteelttransporteur sinds jaar en dag. Bij Germaco 1 worden de bollen gespoeld en gedroogd, onder optimale condities met behulp van moderne droogwandsystemen. In de avonduren werkt een tweede ploeg door om alle bollen zo snel mogelijk na het rooien te spoelen en te drogen.

Verwerking

Als de bollen goed droog zijn, worden ze het liefst na 24 uur al gepeld en gesorteerd bij Germaco 2. Dit doen we met twee sorteerlijnen van 1.60 meter breed. Deze zijn gedurende het hele seizoen continu in gebruik. De sorteerlijnen zijn volledig aangepast aan de hoge eisen van Germaco, om beschadiging van de bollen te voorkomen en de kans op ziektes te minimaliseren.

Brochure